КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ ЖӘНЕ
ӘДЕП
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ жетекші әлемдік тәжірибелерді ескере отырып, корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі құрылған. Компания басқарудың тәсілдері мен қағидаттарын үнемі жетілдіріп отырады, олар Компанияның қазіргі қызметін қолдап қана қоймай, сонымен қатар бизнестің өсуіне байланысты өзгеретін қажеттіліктерді ескереді, сонымен қатар акционерлер мен барлық мүдделі тараптардың құқықтарын сақтауды қамтамасыз етеді.
ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН
ЖЕТІСТІКТЕР
«А»
«Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ Корпоративтік
басқару рейтингі
%
Әйелдер
Директорлар
кеңесінің
БҰҰ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ
KZ RU EN

Корпоративтік басқару жүйесі

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі тиісті басқару мен бақылауды қамтамасыз етуге, ұзақ мерзімді құнды өсіруге және тұрақты дамуға бағытталған. Корпоративтік басқару үш құрамдасқа – тиімділікке, жеделдікке және ашықтыққа негізделген. Компания акционерлердің және барлық мүдделі тараптардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ете отырып, корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруді жалғастыруда.

Принциптер
Міндеттер

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның корпоративтік басқару саласындағы негізгі саясаты

Құжат атауы Соңғы нұсқаның күшіне ену күні
Жарғы 20 мамыр 2021 жыл68
Директорлар кеңесі туралы ереже 18 мамыр 2020 жыл
Басқарма туралы ереже 26 маусым 2019 жыл
Комитеттер туралы ережелер 30 сәуір 2019 жыл
Корпоративтік басқару кодексі 27 мамыр 2015 жыл
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару саясаты 19 наурыз 2020 жыл

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ РЕЙТИНГІ

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін диагностикалауға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік басқару рейтингін анықтау мақсатында «PricewaterhouseCoopers» тәуелсіз кеңесшісін тартты.

Диагностика нәтижелері бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на «А» корпоративтік басқару рейтингі берілді.

Бұл бағалау «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі жүйелері жұмысының тиімділігінің артуының айғағы болып табылады. Акционерлердің құқықтарын сақтау, Директорлар кеңесі мен атқарушы органның қызметі, сондай-ақ ақпараттың ашықтығы мен ашылу процестері айтарлықтай сапалы өсуге қол жеткізді.

Бағалау нәтижелері бойынша Компания 2022 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірледі.

2021 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ ЖАҚСАРТУЛАР

Есепті кезең ішінде корпоративтік басқаруды тәуелсіз диагностикалау қорытындылары бойынша және «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесі негізінде қалыптастырылған 2021 жылға жоспарланған іс-шаралардың басым бөлігі орындалды. Атап айтқанда, мынадай іс-шаралар орындалды:

Корпоративтік басқару кодексі

Компанияның Корпоративтік басқару кодексі Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ішкі құжаттарына және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ трансформациялау бағдарламасына сәйкес әзірленді. Кодекс Қазақстанда және әлемде қабылданған корпоративтік басқару практикасын ескереді, Компанияда корпоративтік басқару жүйесі негізделетін қағидаттарды бекітеді.

Қазатомөнеркәсіп корпоративтік басқару жүйесінің аса ірі қор биржалары листингінің негізгі қағидаларына және әлемдік экономикалық қоғамдастық таныған негізгі қағидаларға, корпоративтік басқару қағидаттарына (мысалы, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының корпоративтік басқару қағидаттарына) сәйкестігін айқындай алады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН САҚТАУ

Корпоративтік хатшы қызметінің Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Компанияда 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуына талдау жүргізілді. Жүргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес69, Компанияда Кодекс ережелерінің 88% сақталады, Кодекс ережелерінің тағы 2% ішінара сақталады. Кодекс ережелерінің 10% Компанияға қолданылмайды.

Корпоративтік басқару кодексін сақтау

Кодекс тараулары Сақталады Ішінара сақталады Сақталмайды Қолданылмайды
Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарас 83 13 - 4
Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі 96 1 - 3
Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит 97 3 - -
Ашықтық 97 - - 3
AIX корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау

AIX биржасы акцияларында баға белгіленетін компаниялар үшін корпоративтік басқарудың жалпы қағидаттарын белгіледі. Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару кодексі көп жағдайда осындай қағидаттарға сәйкес келеді. Бұдан басқа, Компанияның Корпоративтік басқару кодексінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мақсаттары мен болжамдарының сақталуын қамтамасыз ететін белгілі бір ережелер бар. Топтың негізгі қызметі шегінен шығатын қызмет түрлерін жүзеге асыруға байланысты кез келген бастамалары тәуелсіз директор басқаратын Директорлар кеңесінің қарауына және тексеруіне жатады.

KASE корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау

KASE биржасы 2013 жылы акциялары мен облигациялары KASE листингінде тұрған акционерлік қоғамдарға осы құралды пайдалануға және Компанияның корпоративтік басқару деңгейін бағалауға мүмкіндік бере отырып, Халықаралық Қаржы Корпорациясының (IFC) корпоративтік басқарудың бағалау картасын бейімдеді. Алты санат бойынша бағалау жүргізілген кезде, Компания көпшілік жағдайда бағалау картасымен белгіленген өлшемдерге сәйкес келеді.

Компанияның корпоративтік басқару Кодексі мен Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінің ережелері арасындағы айырмашылықтар70

Төменде Компанияның корпоративтік басқару Кодексі мен Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінің ережелері арасындағы негізгі айырмашылықтар сипатталған.

Акционерлердің жалпы жиналысы

Компания акцияларды иелену үлесіне қарамастан миноритарлық акционерлерді қоса алғанда, барлық акционерлерге бірдей қарайды және ақпаратты жеткізуді тең тәртіппен жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысы – Компанияның жоғары басқару органы. 2021 жылғы 20 мамырда Қоғам акционерлерінің сырттай жылдық Жалпы жиналысы өткізілді. Күн тәртібінде келесі мәселелер қаралды:

2021 жылғы 22 маусымда және 10 қарашада «Самұрық-Қазына» АҚ ірі акционерінің бастамасы бойынша Компанияның Директорлар Кеңесі шақырған Қоғам акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы отырысы өтті. Жиналыстың күн тәртібіндегі жалғыз мәселе «Қазатомөнеркәсіп «Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы» мәселе болды.

Директорлар кеңесі

GRI 102-24

Директорлар кеңесінің мүшелерін және Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау процесі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Қоғам Жарғысында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

Үміткерлерді іздеу және сайлау объективті критерийлер бойынша және Директорлар кеңесі құрамының алуан түрлілігінің қажеттілігі ескеріле отырып жүргізіледі. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар Кеңесінің өз функцияларын орындауы және ұйымның ұзақ мерзімді құны мен орнықты дамуының өсуін қамтамасыз ету үшін қажетті білімі, дағдылары мен тәжірибесі бар, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке беделі бар адамдар кіруге тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде мыналар назарға алынады:

Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының Директорлар кеңесінің құрамына қатысуына жол берілмейді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар Кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы жөніндегі саясатқа сәйкес Директорлар кеңесі тұтастай ДК мүшелерінің немесе оның жекелеген мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы шешім қабылдайды:

Сондай-ақ ДК мүшелерін оқыту Қоғамның корпоративтік басқаруының жалпы диагностикасы барысында алынған ұсынымдар негізінде қалыптастырылады.

2021 жылы «Комплаенс және тәуекел-менеджменттің өзекті мәселелері» тақырыбында оқыту жүргізілді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

GRI 102-22

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамына төрт тәуелсіз директорды қоса алғанда, сегіз директор кіреді. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Тәуелсіз71 директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарының сақталуының кепілі болып табылады.

Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы біліктілігі, тәжірибесі, білімі, іскерлік қасиеттері мен әртүрлілігі бойынша теңдестірілген. Директорлар кеңесінің мүшелері атом өнеркәсібі, қаржы және инвестициялар, корпоративтік басқару саласында, сондай-ақ Компанияны басқару үшін маңызды өзге де салаларда мінсіз іскерлік беделге, білім мен дағдыға ие.

Директорлар кеңесі мүшелерінің ТОП-менеджерлер, ірі халықаралық компаниялардың басқару органдарының серіктестері мен мүшелері рөлінде ауқымды жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ бизнес-қоғамдастықта мінсіз беделі бар. Тәуелсіз директорлардың құрамы мен үлесінің әртүрлілігіне ерекше назар аударылады. Директорлар кеңесінің құрамына ерлер де, әйелдер де, сондай-ақ гендерлік және әлеуметтік-мәдени әртүрлілікті қамтамасыз ететін әртүрлі мемлекеттердің азаматтары кіреді.

Директорлар кеңесінің тәуелсіздігі:

 • ДК мүшелерінің жалпы саны 8
 • ДК тәуелсіз мүшелері 4
 • Директорлар кеңесі мүшелерінің Компания акциялары (Компаниядағы қатысу үлестері), үлестес компаниялары жоқ, сондай-ақ Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесі мүшелерінің жас шамасы, %

30-50 жас

50 және одан көп

Директорлар кеңесінің гендерлік құрамы, %

Ерлер

Әйелдер


Директорлар кеңесінің құрамы

Аудит
жөніндегі
Комитет

Өндірістік
қауіпсіздік
комитеті

Стратегиялық жоспарлау
және инвестициялар
комитеті

Тағайындау
және сыйақы
комитеті

Нил Лонгфэллоу

Директорлар кеңесінің төрағасы
(тәуелсіз)

Сайланған күні

201772

Туған жылы

1958

Азаматтығы

Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия
Біріккен Корольдігі


Білімі

Инженер-электрик, Ядролық институттың және Өлшеу және бақылау институтының мүшесі.


Жұмыс тәжірибесі

2015 жылдан бастап – халықаралық ядролық секторда тәуелсіз кеңесшісі.

2013 ж. – Ұлыбританиядағы Costain PLC ядролық, мұнай және газ секторларына арналған ірі жобалардың директоры.

2009 ж. – Springfields Fuels Limited басқарушы директоры және Westinghouse Electric Company Еуропалық отын бизнесінің вице-президенті.

2007 ж. – British Nuclear Fuels Limited заводының басқарушы директорының орынбасары.

1991 ж. – Батыс Камбриядағы Sellafield ядролық отын өңдеу заводында (British Nuclear Fuels Limited) қайта өңдеу басшысы.
Өз еңбек жолын Ұлыбританияда электротехника саласында бастаған.

Расселл Бэнхам

Директорлар кеңесінің мүшесі
(тәуелсіз)

Сайланған күні

201873

Туған жылы

1954

Азаматтығы

Австралия


Білімі

Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің коммерция бакалавры дәрежесі, Австралия және Жаңа Зеландия дипломды бухгалтерлер институтының мүшесі, Австралия Директорлар институтының түлегі.


Жұмыс тәжірибесі

2018 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

2011-2014 жылдары – Ресейдің Мәскеу қаласындағы «Делойт» компаниясының «Энергетика және ресурстар» бөлімшесінің басшысы.

2007 ж. – Алматы қ. «Делойт СНГ» аудит бөлімінің басшысы және «Делойт СНГ» Атқарушы комитетінің мүшесі, Қазақстан.

2002-2007 жылдары – Аустралияның Брисбен қаласында орналасқан Ernst and Young компаниясының кеңес беру қызметі бөлімінің басшысы.

2002 ж. – Австралиялық Andersen компаниясының аудит бойынша серіктесі.

1974 ж. – Австралиялық Andersen компаниясының аудиторы.

Марк Кэшер

Директорлар кеңесінің мүшесі
(тәуелсіз)

Сайланған күні

202074

Туған жылы

1970

Азаматтығы

АҚШ


Білімі

1997 ж. – Джорджтаун университетінің бизнесәкімшілендіру магистрі дәрежесі берілді.

1992 ж. – кеңестік зерттеулер бакалавры дәрежесі, Тафтс университеті.


Жұмыс тәжірибесі

2022 ж. – Softline Digital Lab компаниясы директорлар кеңесінің мүшесі және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы.

2018-2021 жылдары – «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ-да тәуелсіз директор.

2013-2019 жылдары – Luxoft компаниясының тәуелсіз директоры, үш комитеттің төрағасы: аудит, M&A және өтемақы.

2013 ж. – Sapiens Advisors негізін қалаушы.

2010-2015 жылдары – Pinebridge Investments Russia Басқарма Төрағасы.

1997 ж. – AIG Capital Partners тікелей инвестициялар саласындағы кіші қызметкер (кейіннен PineBridge Investments деп аталды).

Мамутова Асем Тілековна

Директорлар кеңесінің мүшесі
(тәуелсіз)

Сайланған күні

202175

Туған жылы

1975

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

1999 ж. – Ұлыбританиядағы Эссекс университетінің қаржы саласындағы магистр дәрежесі (University of Essex).

1997 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірді.


Жұмыс тәжірибесі

2013-2022 жылдары – «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ президенті.

2007 ж. – «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ қаржы директоры.

2002-2007 жылдары – «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ атқарушы директоры.

1999-2002 жылдары – Лондондағы Еуропалық Одақтың аға экономикалық кеңесшісі.

Акчулаков Болат Уралович

Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні

202176

Туған жылы

1971

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

1993 ж. – Алматы халық шаруашылығы институтының экономика саласындағы бакалавр дәрежесі.


Жұмыс тәжірибесі

2021 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры.

2019-2021 жылдары – «KAZENERGY» қауымдастығының бас директоры.

2017-2019 жылдары – Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі.

2016 ж. – «KAZENERGY «Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар Бірлестігінің бас директоры.

2014-2016 жылдары – «Almex Petrochemical» ЖШС бас директоры.

2012 ж. – Қазақстан Республикасының мұнай және газ вице-министрі.

2010-2011 жылдары – «PSA» ЖШС бас директоры және «Қазмұнайгаз» АҚ президенті.

2009 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ электр энергетикалық және мұнай-газ активтерін басқару мәселелері жөніндегі басқарушы директор.

2006-2008 жылдары – Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі.

1993-2006 жылдары – мұнай компаниялары мен банктерде жұмыс істеді: «ҚазМұнайГаз» ҰҒК ЖАҚ БК, Commonwealth and British Services Ltd., Жақ ҰМК «Қазақойл», Alem Bank Kazakhstan.

Жанадил Ернар Бейсенович

Директорлар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні

202177

Туған жылы

1984

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

2009 ж. – Манчестер университетінің магистр дәрежесі.

2006 ж. – Алматы қ. ҚМЭБИ бухгалтерлік есеп және қаржы факультетінің бакалавр дәрежесі.


Жұмыс тәжірибесі

2022 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Инвестициялар, жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы директоры.

2018-2021 жылдары – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі бірлескен басқарушы директоры.

2017 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры.

2016 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ қаржылық бақылаушысы.

2010-2016 жылдары – Ішкі аудит қызметінің басшысы.

2006 ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аға кеңесшісі.

Нурбаева Назира Нуртлеуовна

Директолар кеңесінің мүшесі

Сайланған күні

202178

Туған жылы

1975

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

2000 ж. – Алматы қ. Қазақ Мемлекеттік басқару академиясын «Қаржы және несие» мамандығы бойынша аяқтады.

1997 ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС Қазақстандағы филиалының салық бөлімінде ассистент.

1996 ж. – Wisconsin Richland университетін «Бизнесәкімшілендіру» мамандығы бойынша бітірді.

1994-1998 жылдары – Қазақ Мемлекеттік Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде оқыды.


Жұмыс тәжірибесі

2021 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры.

2020 ж. – «Делойт TFC» ЖШС серіктесі, салық және заң қызметтері бөлімі.

2017 ж. – Алматы қ. КИМЭП басқарушы кадрлар үшін MBA курсынан өтті.

2014 ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС салық және заң қызметтері бөлімінің директоры.

2004-2014 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС салық және заң қызметтері бөлімінің аға менеджері. 2003 ж. – «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис» ЖШҚ салық бойынша аға кеңесшісі.

1998-2003 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС филиалында салық және заң қызметтері бөлімі.

Шарипов Мажит Бейсембаевич

Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы

Сайланған күні

202179

Туған жылы

1964

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Обнинск атом энергетикасы институтының «Атом электр стансалары мен қондырғылары» факультетін «инженержылу энергетигі» мамандығы бойынша бітірген.


Жұмыс тәжірибесі

2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы.

2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ бойынша бас директоры.

2017 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жөніндегі басқарушы директоры.

2015 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жобалар департаментінің директоры.

2013-2014 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Атом энергиясы комитетінің төрағасы.

2008-2013 жылдары – ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінде, ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде және ҚР Атом энергиясы агенттігінде атом энергетикасы және өнеркәсібі департаментінің директоры.

1992-2008 жылдары – кейіннен Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Атом энергиясы жөніндегі комитеті болып қайта құрылған Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде әртүрлі қызметтер атқарды.

1988 ж. – ҚазКСР Ғылым Академиясының ядролық физика институтында реактордың эксперименттік қондырғысын пайдалану қызметінің инженері.

2021 ЖЫЛЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

2021 жылғы 20 мамырда акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор – Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Мамутова Асем Тлековнаны енгізу бекітілді.

2021 жылғы 22 маусымда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері – Бейбит Еркимбаевич Карымсаковтың, Алмасадам Майданович Саткалиевтың және Құдайберген Қанат Жақыпұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Болат Уралович Акчулаковты, Ернар Бейсенұлы Жанәділ және Назира Нуртлеуовна Нурбаеваны Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына енгізу туралы шешім қабылданды.

Сондай-ақ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының 2021 жылғы 10 қарашадағы шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Галымжан Олжаевич Пирматовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, ал Мажит Бейсембаевич Шарипов Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыдан немесе болашақ сыйақылардан бас тартуы туралы бас тарту деректері немесе қандай да бір уағдаластықтар тіркелмеген.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

2021 жылы Директорлар кеңесі 14 отырыс өткізді (13 күндізгі), онда 234 мәселе қаралды.

2021 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы орта есеппен 100% құрады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы

Аты-жөні 18.02.2021 15.03.2021 01.04.2021 07.04.2021 05.05.2021 20.05.2021 24.06.2021 06.08.2021 25.08.2021 03.09.2021 24.09.2021 06.10.2021 04.11.2021 18.11.2021 %
Лонгфэллоу Н. + + + + + + + + + + + + + + 100
Бэнхам Р. + + + + + + + + + + + + + + 100
Кэшер М. + + + + + + + + + + + + + + 100
Мамутова А.Т. - - - - - + + + + + + + + + 100
Акчулаков Б.У. - - - - - - + + - + + + + + 88
Жанадил Е.Б. - - - - - - + + + - + + + + 88
Нурбаева Н.Н. - - - - - - + + + + + + + + 100
Шарипов М.Б. - - - - - - - - - - - - - + 100

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінде қаралған аса маңызды мәселелер:

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ

GRI 102-28

Директорлар кеңесінің қызметі үш жылда бір рет сырттай тәуелсіз бағалануға жатады. 2021 жылы Қоғамның корпоративтік басқаруының жалпы диагностикасы аясында Директорлар кеңесінің тиімділігін бағалау жүргізілді, оның рейтингі – «А» құрады. ДК бағалау кезінде тұрақты даму мәселелері назарға алынды және осы ұсынымдар ҚК жетілдіру жөніндегі Жоспарға енгізілді.

Корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау үдерісі мыналарды қамтиды:

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

ДК арналған материалдардың сапасы:
ДК және Басқарманың сабақтастық жоспарлары

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

GRI 102-22, 102-24


Компанияда Директорлар Кеңесінің төрт комитеті құрылды:

Аудит
жөніндегі
комитет

Өндірістік
қауіпсіздік жөніндегі
комитет (HSE)

Стратегиялық
жоспарлау және
инвестициялар
жөніндегі комитет

Тағайындау және
сыйақы жөніндегі
комитет

Комитеттер80 Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге және Комитеттер туралы тиісті ережелерге сәйкес Директорлар кеңесіне есеп береді. Комитет мүшелері ДК шешімімен Акционерлік қоғамдар туралы Заңға, «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне және Қазатомөнеркәсіптің Жарғысына сәйкес сайланады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІӨндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитет есебі

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Нил Лонгфэллоу, төраға 100
Расселл Бэнхам 100
Қанат Кұдайберген 100 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты
Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 24 маусымда енгізілді

күндізгі отырыс өткізілді 2021 жылы

мәселе қаралды

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша өндірістік қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп
 • 2021 жылдың І жартыжылдығындағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп
 • 2021 жылдың І жартыжылдығында тұрақты даму жүйесін енгізу бойынша жүргізілген жұмыстар туралы шолу ақпараты
 • өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі, сондай-ақ SAP жобасын іске асыру мәртебесі туралы тоқсан сайынғы есептер


Аудит жөніндегі комитеттің есебі

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Расселл Бэнхам, төраға 100
Нил Лонгфэллоу 100 2021 жылғы 20 мамырда Комитет құрамынан шығарылды
Марк Кэшер 100
Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді

күндізгі отырыс өткізілді 2021 жылы

мәселе қаралды

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:

I тоқсан

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала ала ұйғаылды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы есеп алдын ала мақұлданды
 • 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы қаржылық есептілігін дайындауды ішкі бақылау жүйесінің операциялық тиімділігі туралы есеп алдын ала мақұлданды

II тоқсан

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылғы 3 айдағы аралық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы біріктірілген жылдық есебі алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік есеп саясатына енгізілген өзгерістер алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компаниялар тобында Киберқауіпсіздік бойынша мәселелер қаралды

III тоқсан

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылғы 6 айдағы аралық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның құпия ақпарат беру саясаты алдын ала мақұлданды

IV тоқсан

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылғы 9 айдағы аралық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды
 • Қоғамның 2022 жылға арналған тәуекелдер тіркелімі мен картасы алдын ала мақұлданды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясаты алдын ала мақұлданды

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде ішкі аудит қызметі мен комплаенс қызметінің тұрақты есептерін, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді және «жедел желі» бойынша есептерді қарады.


Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің есебі

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Нил Лонгфэллоу, төраға 100
Расселл Бэнхам 100
Марк Кэшер 100 2021 жылғы 24 маусымда комитет құрамынан шығарылды
Алмасадам Саткалиев 25 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты
Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді.
2021 жылғы 24 маусымда комитет құрамынан шығарылды
Ернар Жанадил 25 Комитет құрамына 2021 жылғы 22 маусымда енгізілді

күндізгі отырыс өткізілді 2021 жылы

мәселе қаралды

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:

I тоқсан

 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрлық трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2020 жылдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
 • әлемдік уранға әлемдік сұраныс пен ұсыныс туралы есеп қаралды

II тоқсан

 • 2020 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы жылдық есеп қаралды
 • 2020-2022 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін қайта құрылымдау жоспары және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стратегиялық емес активтерінің тізбесі қаралды
 • Genchi Global Limited компаниясымен мәміле жасасу арқылы уран қорын құру мәселесі қаралды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның басқа уран компанияларымен бенчмаркинг-талдау нәтижелері қаралды
 • 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрлық трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
 • «Үлбі-ТВС» ЖШС» инвестициялық жобасының пайдалану кезеңіне өту мәселесі қаралды
 • уран қорын құру Тұжырымдамасы қаралды

III тоқсан

 • 2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрлық трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша KazakAtom TH AG қызметінің нәтижелері туралы есеп қаралды

IV тоқсан

 • 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрлық трансформация бағдарламасы жөніндегі есеп қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның стратегиялық ҚНК-сын орындау мәртебесі қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің 2022-2026 жылдарға арналған стратегиялық, талдамалық және салалық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі қаралды
 • 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның басқа уран компанияларымен бенчмаркинг-талдау нәтижелері қаралды
 • Компанияның трансформациясын басқару бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін бекіту бөлігінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына өзгерістер қаралды

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Трансформациялау бағдарламасы бойынша есептерді, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есептерін қарады.


Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет есебі

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Марк Кэшер, төраға 100
Нил Лонгфэллоу 100
Расселл Бэнхам 100 2021 жылғы 20 мамырда комитет құрамынан шықты
Бейбит Карымсаков 33 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты
Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді
Болат Ақчулаков 100 Құрамына 2021 жылғы 24 маусымда енгізілді

күндізгі отырыс өткізілді 2021 жылы

мәселе қаралды

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері

I тоқсан

 • Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына жаңа үміткер енгізу мәселесі қаралды
 • Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен омбудсменіне сыйақы беру туралы мәселе қаралды

II тоқсан

 • Қоғамның СЕО-1 позициясына үміткерлер бойынша мәселе қаралды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп қаралды
 • 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы мәселе қаралды
 • Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған жеке даму жоспарлары (ЖДЖ) қаралды

III тоқсан

 • орталық аппарат құрылымының және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің жалпы санының мәселесі қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пулының менеджменті сабақтастық жоспары бойынша мәселе қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасын сайлау мәселесі қаралды

IV тоқсан

 • ЕТҰ бас директорларын тағайындау мәселелері қаралды
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштері алдын ала бекітілді

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде омбудсмен мен Корпоративтік хатшының жұмысы туралы тұрақты есептерді қарады.

Басқарма

Басқарма – өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне және Басқарма туралы Ережеге сәйкес жүзеге асыратын Қазатомөнеркәсіптің атқарушы органы. Бұл құжаттар Басқарманың рөлі мен есептілігі, Басқарма мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі туралы ақпаратты қамтиды.

Басқарманың міндеттеріне мыналар жатады:

БАСҚАРМА ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Есепті кезеңде Басқарма құрамы өзгерістерге ұшырады. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Директорлар Кеңесінің шешіміне (13.11.20 жылғы №35/20 хаттама) сәйкес Басқарма құрамы 6 адамнан белгіленді.

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу жылы
Галымжан Пирматов Басқарма төрағасы 2009
Даурен Кунанбаев Өндіріс жөніндегі бас директор 2011
Дуйсембеков Биржан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2017
Бекмұратов Бексултан HR және трансформация жөніндегі бас директор 2018
Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор 2018
Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009

2021 жылғы 25 сәуірден бастап Компанияның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (01.04.2021 жылғы №3/21 хаттама) Басқарма келесі құрамда анықталды.

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу жылы
Галымжан Пирматов Басқарма төрағасы 2009
Шарипов Мажит ЯОЦ бас директоры 2015
Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009
Батырбаев Аскар Коммерция жөніндегі бас директор 2006
Дуйсембеков Биржан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2017
Бекмуратов Бексултан HR және коммуникациялар жөніндегі бас директор 2018
Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор 2018

2021 жылғы 20 мамырдан бастап Компанияның Директорлар Кеңесінің шешіміне (20.05.2021 жылғы №5/21 хаттама) сәйкес Басқарма құрамына келесі басшы қызметкерлер кірді.

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу жылы
Касабеков Аскар Өндіріс жөніндегі бас директор 1999
Алдонгаров Алибек Трансформация жөніндегі бас директор 2017

Компанияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен Басқарма келесі құрамдағы 8 адам болып анықталды.

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу жылы
Шарипов Мажит Басқарма төрағасы 2015
Булекбай Аслан Өндіріс жөніндегі бас директор 2021
Сарымсаков Досболат ЯОЦ жөніндег бас директор 2011
Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009
Батырбаев Аскар Коммерция жөніндегі бас директор 2006
Тулеугожин Ерлан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2018
Алдонгаров Алибек HR және трансформация жөніндегі бас директор 2017
Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор 2018

БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ (2021 жылғы 31 желтоқсанға арналған)

Шарипов Мажит

Басқарма төрағасы

Туған жылы

1964

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Обнинск атом энергетикасы институтының «Атом электр станциялары мен қондырғылары» факультетін «инженер-жылуэнергетик» мамандығы бойынша бітірген.


Жұмыс тәжірибесі

09.2021 ж.-қ.у. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы.

01.2021-09.2021 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ бойынша бас директоры.

2017-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жөніндегі басқарушы директоры.

2015-2017 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жобалар департаментінің директоры.

2013-2014 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Атом энергиясы комитетінің төрағасы.

2008-2013 жылдары – ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінде, ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде және ҚР Атом энергиясы агенттігінде атом энергетикасы және өнеркәсібі департаментінің директоры.

1992-2008 жылдары – кейіннен Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Атом энергиясы жөніндегі комитеті болып қайта құрылған Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде әртүрлі қызметтер атқарды.

1988-1992 жылдары – ҚазКСР Ғылым Академиясының ядролық физика институтында реактордың эксперименттік қондырғысын пайдалану қызметінің инженері.

Булекбай Аслан

Өндіріс жөніндегі бас директор

Туған жылы

1982

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ «Тау-кен инженері» мамандығы бойынша, «Деректер туралы ғылым және машиналық оқыту» мамандығы бойынша Техас университетінің Маккомб бизнес мектебінің аспирантурасын бітірген. Қазіргі уақытта Роберт Гордон университетінің (Абердин қ., Шотландия) мұнай инженериясы докторы (PhD) бағдарламасы бойынша оқуын жалғастыруда.


Жұмыс тәжірибесі

09.2021 ж.-03.2022 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндіріс жөніндегі бас директоры.

2013-2021 жж. – OMV Exploration & Production (Вена қ., Австрия), Saudi Aramco (Сауд Арабиясы), DNO Exploration and Production (Дубай қ., БАӘ) сияқты халықаралық компаниялардағы әр түрлі лауазымдар.

2009-2013 жж. – Қазақстан-Британ Техникалық Университетінің аға дәріскері, «Bulekbay Консалтинг» компаниясының бас директоры, «Қазгеология» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2004-2012 жж. – Halliburton Energy services халықаралық компаниясының құйылуды күшейту жөніндегі инженері.

Сарымсаков Досболат

ЯОЦ жөніндегі бас директор

Туған жылы

1971

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Физика» мамандығы бойынша, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясының «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бітірді.


Жұмыс тәжірибесі

2021 ж.-қ.у. – ЯОЦ бас директоры.

2017-2021 жж. – ЯОЦ жобалар департаментінің директоры.

2011-2017 жж. – ЯОЦ жобалар департаментінің менеджері.

2008-2011 жылдары – «Таратпауға жәрдемдесу орталығы» қауымдастығының атқарушы директоры.

1996-2011 жылдары – Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Атом энергиясы институтында инженер, «Таратпау институты» қауымдастығының менеджері (кейіннен «Таратпауға жәрдемдесу орталығы» қауымдастығы).

05.1995-12.1995 жж. – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің жетекші маманы.

Сыздыкова Камила

Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

Туған жылы

1981

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

КИМЭП университетінің іскерлік әкімшілендіру саласындағы бакалавриат, Назарбаев Университетіндегі Executive MBA бағдарламасы.


Жұмыс тәжірибесі

2020 ж.-қ.у. – экономика және қаржы жөніндегі бас директор.

2018-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы директоры.

2012-2018 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ серіктес-компанияларында «Cameco» ЖШС және UrAsia Energy Holding Ltd (UraniumOne уран холдингінің еншілес кәсіпорны) жұмыс істеді. Әр жылдары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «Қызылқұм» ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес кәсіпорны) басшылық қызметтерде болды. Еңбек жолын 2002 жылы «Rice Group Central Asia» ЖШС Бизнесті бағалау жөніндегі кеңесші болып бастады.

Тулеугожин Ерлан

Стратегия және даму жөніндегі бас директор

Туған жылы

1982

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

«Бизнес әкімшілендіру» мамандығы бойынша Сүлеймен Демирел атындағы Университет, Executive MBA бағдарламасы бойынша КИМЭП Университеті, London Business School қаржы магистрі дәрежесі.


Жұмыс тәжірибесі

2021 ж.-қ.у. – Стратегия және даму жөніндегі бас директор.

2020 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Стратегия және даму жөніндегі бас директоры (негізгі қызметкер болмаған кезеңде).

2019-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры.

2018-2019 ж.ж. – «КАТКО» БК ЖШС атқарушы директорының қаржы жөніндегі орынбасары.

2006-2018 жылдары – «Қазгермұнай «БК» ЖШС және «Қаражанбасмұнайгаз» АҚ басқарушы лауазымдары.

2004-2006 жылдары – «Ембіэнергомұнай» ЖШС қаржыгері.

Алдонгаров Алибек

HR және трансформация жөніндегі бас директор

Туған жылы

1983

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Қазақ-Америка Университеті жанындағы Алматы байланыс колледжі «Есептеу техникасы, байланыс желілері және коммутация жүйелері» мамандығы бойынша, Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер» мамандығын бітірді.


Жұмыс тәжірибесі

09.2021 ж.-қ.у. – HR және трансформация жөніндегі Бас директор.

05.2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Трансформациялау жөніндегі Бас директоры. Тағайындалғанға дейін «KAP Technology» ЖШС Бас директоры қызметін атқарды. Атом саласында «Байланыс – НАК» ЖШС және «KAP Technology» ЖШС басшылық лауазымдарында жеті жылдық жұмыс тәжірибесі бар. «Искрател» ЖШҚ өкілдігінде телекоммуникациялық жүйелерді жобалау саласында, сондай-ақ «ҚҰБ Банктік сервистік бюросы» АҚ техникалық қолдау департаментінің директоры және Басқарма төрағасының орынбасары лауазымында Ақпараттық жүйелерді қолдау және дамыту саласында үлкен жұмыс тәжірибесі бар.

2004 ж. – Еңбек жолын «Қазақтелеком» АҚ кәсіпорындарының құрылымындағы желілік құрылыстарда электромонтер болып бастады.

Батырбаев Аскар

Коммерция жөніндегі бас директор

Туған жылы

1983

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Физика» мамандығы бойынша. Физика магистрі дәрежесі бар. Қазіргі уақытта Назарбаев Университетінде Executive MBA бағдарламасы бойынша білім алуда.


Жұмыс тәжірибесі

04.2021 ж.-қ.у. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ коммерция жөніндегі бас директоры.

01.2021 ж. – маркетинг бойынша бас директор.

2019-2021 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг және сату жөніндегі басқарушы директоры.

2017-2019 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да түрлі басшылық лауазымдарды атқарды.

2006-2017 жылдары – «Аппақ» ЖШС және «Инкай БК» ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес кәсіпорындары) маркетинг, сату және логистика саласында жұмыс істеді.

2001-2004 жылдары – Қазақстан Республикасының Ядролық физика институтында зертханашы.

Елемесов Марат

Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор

Туған жылы

1985

Азаматтығы

Қазақстан Республикасы


Білімі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша, Нью-Йорк мемлекеттік университеті, мемлекеттік саясат және басқару факультеті.


Жұмыс тәжірибесі

2020 ж.-қ.у. – құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор.

2019 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры.

2018 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық мәселелер жөніндегі департаментінің директоры.

2013-2018 жылдары – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде сарапшы, бас сарапшы, төрелік басқармасының бастығы, департамент директорының орынбасары лауазымында жұмыс істеді.

2012-2013 жылдары – Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы әкімдігінде жұмыс істеді.

2009 ж. – еңбек жолын «Бритиш Американ Тобакко» ЖШС-де Үкіметпен байланыс жөніндегі маман болып бастады.

GRI 405-1


Басқарманың жас шамасы, %

30-50 жас

50 және одан астан

Басқарманың гендерлік құрамы, %

Ерлер

Әйелдер


GRI 202-2

Жергілікті қоғамдастық өкілдері қатарынан жалданған жоғары дәрежелі басшылардың үлесі81 2021 жылы 100% құрады.

БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

басқарманың күндізгі отырысы өткізілді 2021 жылы

мәселе қаралды

Басқарма қарастырған негізгі мәселелер
 • 422 мәселе Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылды. Оның ішінде: Компанияның ішкі және жоспарлы құжаттарын бекіту; жасалуына Компанияның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу; жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру жөнінде шешімдер қабылдау туралы; басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлестерді сатып алу/иеліктен шығару; жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және дивидендтерді бөлу жөнінде ұсыныстар дайындау. Мәселелер сонымен қатар Компания Басқармасының: тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін қамтыды; өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Бизнес-жоспарын іске асыру туралы, Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы, ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы шешім қабылдаған, жасалуына мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ жоспарды орындау туралы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерін қайта құрылымдау; жер қойнауын пайдалануға арналған қолданыстағы келісімшарттарға өзгерістер енгізу; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін бекіту; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2022 жылға арналған тіркелімін, тәуекелдер картасын және тәуекел-дәрежесінн бекіту; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ орталық аппаратының құрылымын және қызметкерлердің жалпы санын бекіту; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі лимиттерінен асатын лимиттерді бекіту «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарының тобы үшін екінші деңгейдегі банктерге арналған баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша; акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыстарында Компанияның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында шешімдер қабылдау туралы, сондай-ақ еншілес ұйымдардың жалғыз акционері (қатысушысы) ретінде, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционер (қатысушы) болып табылмайтын акционерлердің/заңды тұлғалардың қатысушыларының бірі ретінде Компанияның позициясын айқындау туралы еншілес және тәуелді ұйымдар қызметінің кейбір мәселелері бойынша.
 • Жасалуына Қазатомөнеркәсіп мүдделілігі бар, Компанияның үлестес тұлғалары олардың өкілдері немесе делдал ретінде болған немесе қатысқан 96 мәміле жасасу бойынша шешімдер қабылданды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу жөніндегі шешімдерді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы № 550 IV Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына, 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71-баптарына сәйкес қабылдады № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және жасалуына қатысты «Акционерлік қоғамдар туралы «Қазақстан Республикасының заңында ерекше шарттар белгіленген» Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасасу қағидаларының 3-тармағы, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№18 хаттама).
 • 61 мәміле нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтері құнының жалпы мөлшерінің он процентінен азын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады және/немесе сатып алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 180-бабының 2-тармағына сәйкес Компания Басқармасы қабылдаған шешімдер.
 • акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыстарында Компанияның уәкілетті өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционер (қатысушы) болып табылмайтын заңды тұлғалардың акционері (қатысушысы) ретінде Компанияның позициясын айқындау жөніндегі 39 мәселе бойынша Басқарманың шешімі («Байкен-U» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС/«SSAP» ЖШС, «Уранды байыту орталығы» АҚ кәсіпорындарының қызметі мәселелері бойынша).
 • Қазатомөнеркәсіптің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту бойынша 33 шешім. Оның ішінде: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-дағы «ИДЕЯ БАР» Идеяларды басқару жүйесі» ережесі; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ НАК 22-2021 «Күрделі жобаларды басқару тәртібі» стандарты; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жаңа редакциядағы ғылыми-техникалық кеңесі» ережесі; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның біріктірілген жылдық есебін қалыптастыру регламенті; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару қағидалары жаңа редакцияда; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның даму стратегиясын өзектендіру» регламенті; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның іске асырылуын ұйымдастыру» регламенті; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Даму стратегиясының іске асырылуын бағалау; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның интеграцияланған жылдық есебін қалыптастыру регламенті және т. б.
 • 2021 жылға ядролық энергетика институтына (the Nuclear Energy Institute) мүшелік жарнаны төлеуді қоса алғанда, өзге сипаттағы мәселелер бойынша 120 шешім, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы жанындағы Тәуекелдерді басқару комитетінің құрамындағы өзгерістер; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін оқытуға жіберу; жалғыз қатысушының құзыретіне жататын шешімдер қабылдау «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылға арналған негізгі міндеттерін іске асыру жоспары және т. б.

GRI 102-25
2021 жылы басқарма мүшелерінің мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Басқарма мүшелерінің отырыстарға қатысуы

Басқарма мүшелері Отырыстарға қатысу % Басқарма құрамында есепті кезеңде болу кезеңі
Пирматов Ғ.О. 15 34,8 1 қаңтар – 2 қыркүйек 2021
Шарипов М.Б. 30 69,7 25 сәуір – 31 желтоқсан 2021
Алдонгаров А.М. 27 62,7 20 мамыр – 31 желтоқсан 2021
Батырбаев А.А. 25 58,1 25 сәуір – 31 желтоқсан 2021
Бекмуратов Б.М. 26 60,4 1 қаңтар – 24 қыркүйек 2021
Булекбай А.Б. 12 27,9 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021
Дуйсембеков Б.Ж. Оқу демалысы 00,0 1 қаңтар – 23 қыркүйек 2021
Касабеков А.С. 10 23,2 20 мамыр – 2 қыркүйек 2021
Кунанбаев Д.А. 8 18,6 1 қаңтар – 4 наурыз 2021
Сарымсаков Д.А. 10 23,2 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021
Сыздыкова К.Б. 41 95,3 1 қаңтар – 31 желтоқсан 2021
Тулеугожин Е.К. 10 23,2 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021
Елемесов М.М. 20 46,5 1 қаңтар – 19 шілде 2021

Сыйақы

GRI 102-36

Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін акционерлердің Жалпы жиналысы айқындайды, ал Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесі айқындайды, кеңесшілер осы процеске қатыспайды.

2017 жылғы 28 маусымда Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен Компания басшылығына еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау қағидалары бекітілді, онда компания Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеудің тиісті тәртібі мен шарттары сипатталады. Басшы қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы берудің бекітілген және осы күнге дейін қолданыстағы жүйесі 2017 жылы Қоғамның Жалғыз акционері болып табылатын «Самұрық-Қазына» АҚ ұсынымдарына сәйкес әзірленді.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіптің Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы есептелді, ол салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді төлегенге дейін жиынтығында 1 088 млн теңгені құрады.

Басқарма және директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы сыйақы мөлшері, млрд теңгемен

2019 2020 2021
1,1 1,2 1,1

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

GRI 102-12

Компания қолданатын тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы негізгі халықаралық стандарттар мен тәжірибелер:

GRI 102-11

Компанияның қазіргі тәуекелдерді басқару жүйесі 2010 жылы құрылған және сол уақыттан бері Компанияның қызметі мен Даму стратегиясында негізгі рөл атқарады. Компания менеджменті тәуекелдерді дәл және уақтылы анықтау, бағалау, мониторингілеу және оларға ден қою басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді шешімдер қабылдауға және Компания қызметінің стратегиялық мақсаттары мен негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенімді.

Жүйенің негізгі құрылымдық бөлімшесі тәуекелдерді басқару бойынша барлық жұмысты әдіснамалық сүйемелдеу және үйлестіруге жауап беретін Тәуекел-менеджмент департаменті болып табылады. Басқарма жанындағы Тәуекелдерді басқару комитеті негізгі мәселелерді қарауды, келісуді және мақұлдауды жүзеге асыра отырып, жүйеге жалпы басшылықты іске асырады. Компанияның ЕТҰ деңгейінде тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыруға жауапты Тәуекелдер бойынша офицерлер және комплаенс жұмыс істейді.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы, қатысушылары және қатысушыларының өкілеттіктері туралы толық ақпарат Компанияның интернет-ресурсында орналастырылған Тәуекелдерді басқару саясатында келтірілген, Тәуекелдерді басқару саясатын қараңыз.

Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесінің негізі тәуекел-мәдениет болып табылады, ол барлық негізгі бөлімшелер мен мүдделі тараптардың тартылуымен, сондай-ақ Директорлар кеңесі, Басқарма және Компания бөлімшелері арасындағы тәуекелдерді басқару процесінде тиімді ақпарат алмасумен құрылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын үнемі арттыру мақсатында бөлімшелердің басшылары мен тәуекелдердің иелері болып табылатын басқа да жұмыскерлер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша корпоративтік оқыту ұйымдастырылады, кәсіпорындарда тәуекелдерді басқаруға жауапты қызметкерлермен жыл сайын өзекті проблемаларға арналған дөңгелек үстел өткізіледі.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі «үш желі» моделіне негізделген.

Сақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар аясында 2021 жылы мүлікті сақтандырудың корпоративтік бағдарламасына 9 өндіруші ЕТҰ және «Сауда-Көлік Компаниясы» ЖШС кірді. Бағдарлама 2021 жылдың ақпан айында басталды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран өнімін сату бойынша контрагенттің тәуекелін басқару жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, Компания Басқармасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран өнімін сату бойынша келісімшарттарға қатысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ контрагенттерінің тізбесін және контрагенттеріне арналған лимиттерді бекітті. Тізбе мен лимиттерге сәйкес Компанияның Сату департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран өнімін сату бойынша рәсімдерді жүзеге асырады және тоқсан сайын контрагенттер бойынша Компанияның Тәуекел-менеджменті департаментіне есептілікті ұсынады. Тәуекел-менеджмент департаменті контрагенттердің тәуекелдеріне тәуелсіз бағалау жүргізеді және Компанияның Директорлар кеңесі үшін тәуекелдерді басқару туралы тоқсан сайынғы есеп шеңберінде хабарлайды.

Бұдан басқа, Компанияда және еншілес және тәуелді ұйымдарда қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі жұмыс істейді, оның аясында жыл сайынғы негізде қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспарларды тестілеу жүргізіледі.

2021 жылғы сәуірде оқу дабылдары мен апатқа қарсы жаттығулар механизмін енгізу бөлігінде Қызметтің үздіксіздігі жөніндегі қағидалар өзектендірілді, жыл ішінде Компания қызметінің үздіксіздігі жоспарларын тестілеу, сондай-ақ ЕТҰ-мен оқу дабылы жүргізілді. Сондай-ақ, 2021 жылы эпидемияға қарсы жұмыс бойынша жедел штаб отырысы өткізілді.

2022 жылға арналған жоспарлар:

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

GRI 102-15

COSO әдіснамасына сәйкес Компанияның барлық анықталған тәуекелдері бес негізгі санатқа бөлінеді: стратегиялық, қаржылық, операциялық, инвестициялық және құқықтық.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың тіркелімдері мен тәуекелдер карталары жыл сайынғы негізде әзірленеді және бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тәуекелдер картасы ықпал ету және ықтималдық аймақтарына бөлінген.

Компанияның Тәуекелдер тіркеліміне сәйкес 2021 жылға 27 тәуекелдер сәйкестендірілген:

Тәуекелдерді бағалау Тәуекелдер картасындағы әрбір тәуекелдің позициясына сәйкес белгіленеді:

2021 жылға арналған тәуекелдер картасы
жоғары тәуекелдер
бірқалыпты тәуекелдер
төмен тәуекелдер
шағын тәуекелдер
Тәуекелдер
Стратегиялық тәуекелдер (S)
S-1 Уранды сату құнының жоспарланған құннан төмендеуі
S-2 Әлеуметтік шиеленістің өсуі
S-3 Қоғам активтерін қайта құрылымдау жоспарын орындамау
S-4 Бедел тәуекелі
Операциялық тәуекелдер (O)
О-1 Уран өнімдерін сату жоспарын орындамау
О-2 Уран өндірудің жоспарланған көлемін және (немесе) уран өнімін (ЖБҚ) өндіру көлемін орындамау
О-3 Өнімдер мен қызметтердің өзіндік құнының жоспарланғаннан жоғары өсуі
О-4 Білікті қызметкерлердің тапшылығы немесе біліктіліктің төмендігі
О-5 Комплаенс тәуекел
О-6 Өндірістік жарақаттанушылық
О-7 Қоғам кәсіпорындарының тобына экономикалық залал келтіру
О-8 Ақпараттық қауіпсіздікті төмендету
О-9 ҮМЗ бериллий, тантал, ниобий және басқа да өнімдерін өндірудің/сатудың жоспарланған көлемін орындамау
О-10 Экологиялық тәуекелдер
О-11 Пандемия қаупі
Құқықтық тәуекелдер (L)
L-1 Заңнаманы сақтамаудан/әр түрлі түсіндіруден туындайтын құқықтық салдарлар
Қаржылық тәуекелдер (F)
F-1 Өтімділік тапшылығы
F-2 Контрагент банктеріне қатысты несиелік тәуекел
F-3 Берілген кепілдіктер бойынша және заңды кепілдік нысаны жоқ міндеттемелер бойынша міндеттемелерді орындамау
F-4 Валюталық тәуекел
F-5 Проценттік тәуекел
F-6 Ковенанттарды несиелік және кепілдік келісімдер бойынша орындамау
F-7 Контрагенттің дефолт қаупі
Инвестициялық тәуекелдер (I)
I-1 ҚР ЖБҚ өндірісі бойынша жобаны іске асырудағы жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізбеу
I-2 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрландыру және трансформациялау стратегиясын/цифрлық трансформациялау бағдарламасын уақтылы орындамау/атқармау
I-3 ШҚД жобасын уақтылы іске асырмау (1-кезең)
I-4 «600 ғимарат. Қайта жаңарту. Уранның шала тотығын-тотығын аффинаждау өндірісі. «ҮМЗ» АҚ. Солтүстік алаң» жобасының жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу

Тәуекелдер және оларды азайту шаралары

Тәуекел Атауы Іс-шаралар
S-1 Уранды сату құнының жоспарланған құннан төмендеуі
 • Қажетті қорландыруды қамтамасыз ете отырып, KazakAtom THUG мәмілелері арқылы уран бағаларын хеджирлеуді жүргізу мүмкіндігін пысықтау:
  • Бекітілген және ішінара индекстелген бағалар бойынша тендерлерге қатысу және жаңа орта және ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасу.
 • Атом және уран объектілеріндегі оқыс оқиғалар, апаттар және олардың салдары туралы БАҚ мониторингі.
 • Нарыққа талдау жүргізу.
 • Келісімшарттардың үлесін тіркеу.
S-2 Әлеуметтік шиеленістің өсуі
 • Өндірістік қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бақылау.
 • Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар аясында қатысу өңірлерін. әлеуметтік-экономикалық дамытуға қаражат бөлу.
 • Жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасау.
 • ЕТҰ/СҚО есептілігі арқылы еңбек заңнамасының сақталуын бақылау.
 • БАҚ, баспасөз конференциялары, қоғамдық тыңдаулар арқылы халықпен түсіндіру. жұмыстарын жүргізу.
S-3 Компания активтерін қайта құрылымдау жоспарын орындамау
 • Қайта ұйымдастырылатын кәсіпорындардың акционерлерімен/қатысушыларымен жедел жұмыс жүргізу (Жол картасын жасау, қаржылық, экономикалық, заңдық талдау жүргізу үшін кеңесшілерді тарту, Тәуекелдерді анықтау, қайта ұйымдастыру модельдерін әзірлеу, тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және т.б.).
 • Мемлекеттік органдармен активтерді қайта құрылымдау бойынша проблемалық мәселелерді уақтылы пысықтау.
S-4 Бедел тәуекелі
 • Коммуникацияларды және ақпаратты ашуды кәсіби және уақтылы басқару.
 • КО мен ЕТҰ-да тиімді ішкі коммуникациялар құру.
 • БАҚ және әлеуметтік желілердің мониторингі БАҚ және әлеуметтік желілердің мониторингі.
 • Жергілікті және халықаралық БАҚ-пен қарым-қатынас құру және қолдау.
O-1 Уран өнімдерін сату жоспарын орындамау
 • Дайын өнімді өткізу үшін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және орта мерзімді келісімшарттар жасасу (оның ішінде KazakAtom TН AG).
 • Контрагенттердің шарт талаптарын орындауын бақылау.
 • Уран өніміне сұраныстың төмендеуіне байланысты қолданыстағы сатып алушылардың табиғи уранды сатып алудан бас тартуына байланысты ағымдағы жыл ішінде босатылған уран өткізу жоспарында салынған көлемдерді сату мүмкіндігін бағалау үшін өзекті ақпаратты пайдалана отырып, ағымдағы жылы уран нарығының конъюнктурасы мен қажеттіліктерін зерделеу.
 • Уран экспортына тыйым салынған жағдайда своп-операциялар үшін әлеуетті көлемдерді бағалау.
 • Контрагентті мұқият іріктеу/талдау/мүдделі құрылымдық бөлімшелермен шарттардың талаптарын келісу және т. б.
O-5 Комплаенс тәуекел
 • Қор биржалары ережелерінің өзгеруін бақылау.
 • Листинг талаптарының өзгерістері туралы Қоғам басшылығы мен жұмыскерлерін хабардар ету.
 • Ақпаратты ашу қағидаларын сақтауды бақылау.
 • Жұмыскерлерді әдеп және комплаенс кодексінің нормаларына сәйкес оқыту және мерзімді тестілеу, инсайдерлік ақпарат бойынша түсіндіру іс-шаралары.
 • Инсайдерлердің тізімін жаңартып отыру, инсайдерлік ақпарат негізінде қолданыстағы заңнамада қарастырылған жауапкершілік туралы, соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарымен операциялар туралы инсайдерлік хабарламаларды жинау.
 • Қоғам жұмыскерлерін жабық/ашық кезеңдер туралы алдын ала хабардар ету.
 • Инсайдерлер жасаған мәмілелер туралы қор биржалары мен реттеушілерді уақтылы хабардар ету.
O-6 Өндірістік жарақаттанушылық
 • ЕҚ, ӨҚ, РБ және ҚОҚ саласындағы ҚР заңнамасы және корпоративтік нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын бақылау.
 • ЕҚ, ӨҚ, РБ, ҚОҚ ТБ және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігіне қоғамның ЕТҰ жоспарлы тексерулер жүргізу.
 • ЕҚ, РБ және ҚОҚ бойынша жұмыскерлерді оқыту, нұсқама беру және білімдерін тексерудің уақтылығын бақылау.
 • Мінез-құлықтық қауіпсіздік аудиттерін (ПАБ) жүргізу және талдау, әлеуетті-қауіпті жағдайларды, іс-әрекеттерді (NEAR Miss) анықтау.
 • ЕТҰ жұмыскерлерінің арнаулы киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуін бақылау.
O-8 Ақпараттық қауіпсіздікті төмендету
 • Ақпаратты құпия деректердің жария болуын болдырмау жүйесі (DLP), ақпаратты криптографиялық қорғау (АКҚҚ), АҚ Кешенді жүйесі (АҚКЖ) құралдарымен қорғау.
 • Күтпеген жағдайлар туындағанда Үздіксіз қызметті қамтамасыз ету және ақпараттық жүйелерді қалпына келтіру жөніндегі жоспарға тестілеу жүргізу.
 • АҚ-ның анықталған қатерлері мен кемшіліктерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу.
 • SAP АҚ құралдарын енгізу.
 • АҚ саласындағы ҚР заңнамасының өзгерістеріне тұрақты мониторинг және талдау жүргізу.
O-9 ҮМЗ бериллий, тантал, ниобий және басқа да өнімдерін өндірудің/сатудың жоспарланған көлемін орындамау
 • Дайын өнімді өндіру жоспарының орындалуын бақылау.
 • Бұзылудың алдын алу үшін ЖАЖ және жабдықты күрделі жөндеу жүргізу.
 • Шикізат жеткізушілермен (бериллий, тантал) тұрақты келіссөздер жүргізу.
 • Нормативтік қойма қорының (шикізаттың) болуын бақылау.
 • Бекітілген жоспарға сәйкес бериллий, тантал және ниобий өнімдерін сатуды бақылау.
 • Бериллий, тантал және ниобий өнімдерін тұтынушылармен келісімшарттар жасасу.
 • Бериллий, тантал және ниобий нарығының жай-күйін тұрақты талдау (сегменттер, аймақтар, өнімдер, бәсекелестер, тұтынушылар бойынша).
O-10 Экологиялық тәуекел
 • Эмиссия нормативтерін есептеу және мемлекеттік органдарда эмиссияға рұқсатты уақтылы алу.
 • ҚО-ға рұқсат етілген эмиссияларды асырмауды бақылау.
 • Қалдықтарды басқару жүйесінің сақталуын бақылау.
 • Күкірт қышқылын тасымалдау кезінде технологиялық регламенттерді сақтау.
 • Радиациялық қауіпсіздік бойынша санитарлық қағидалар мен нормалардың сақталуын бақылау.
 • Экологиялық тәуекелдерді сақтандыру.
O-11 Пандемия қаупі
 • COVID-19 таралуының ықтимал екінші толқынын ескере отырып, карантин режімінен кезең-кезеңмен шығу Жоспарының іс-шараларын орындау, қажет болған жағдайда Жоспарды өзектендіру.
 • Коронавирус/өкпе қабынуы ауруынан зардап шеккен жұмысшылардың отбасыларын қолдау.
I-1 ҚР ЖБҚ өндірісі бойынша жобаны іске асырудағы жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізбеу
 • ҚР және әлемдегі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, ТВЗ заводында жабдықты дайындаушылармен бірлесіп іске қосу-жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселесін пысықтау және сертификаттау процесі басталғанға дейін осы жұмыстардың аяқталуын қамтамасыз ету.
 • Framatome тарапынан ЖБЖ заводын алдын ала бағалау.
 • Framatome тарапынан ЖБЖ зауытын сертификаттау бағдарламасына тексеру жүргізу.
 • ҚХР-да АЭС ядролық отынын қайта жүктеуді таңдау және ЖБЖ жеткізуге тиісті тапсырыстар алу.
 • ҚР аумағында көлік контейнерінің конструкциясына және тасымалына лицензия алу.

Менеджмент Компанияның тәуекелдерін іске асырудың алдын алуға және тәуекелдерді іске асырудың салдарын азайтуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырудың арқасында тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесі бар екеніне сенімді. Тұрақты негізде алдын алу іс-шараларын орындау бойынша есептер қалыптастырылады (тәуекелдер тіркелімі шеңберінде).

Сондай-ақ тәуекелдерді лимиттеу тәжірибесі енгізілді. Тәуекел дәрежесінің деңгейін жыл сайынғы негізде Директорлар кеңесі айқындайды және бекітеді. Ықтимал теріс қаржылық салдардың алдын алу және барлық тәуекелдер бойынша Компанияның құнын төмендету процесін бақылау үшін толеранттылық деңгейлері анықталды.

2021 жылы Екінші деңгейдегі банктерге лимиттер белгілеу бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ережелері өзектендірілді, оның мақсаты Компанияның контрагент банктеріне қатысты туындайтын кредиттік тәуекел деңгейін белгілеу және бақылауды қамтамасыз ету болып табылады («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 18.11.2021 шешімімен бекітілген).

Негізгі өзгерістер мен толықтырулар лимитті, рейтингтік модельді және мониторинг тәртібін есептеуге қатысты болды. Лимит есебіне және рейтингтік модельге «Қадағалауға ден қою шараларын қолдану, санкциялар салу» бағалау критерийі енгізілді. Кредиттік тәуекел мониторингі үшін есепке баланстан тыс талаптар енгізілген. Сондай-ақ, Компанияның комплаенс қызметінің теріс қорытындысы болған кезде Контрагент-банкке лимит белгілеуге жол берілмейтінін атап өткен жөн.

Қосымша инвестициялық жобалардағы тәуекелдерді талдау және бағалау практикасы, сондай-ақ Компания кәсіпорындары өздерінің басқару органдарының қарауына шығаратын өзге де мәселелер енгізілді.

Компанияның жоғары басшылығы тәуекелдерді басқаруға тұрақты және тікелей қатысады. Осылайша, тәуекел-менеджмент департаменті басқарма мен Директорлар кеңесі үшін тоқсан сайынғы негізде іске асырылған тәуекелдер туралы, тәуекелдерді азайту бойынша қабылданған алдын алу және реактивті шаралар туралы, болжанатын тәуекелдер туралы және қаржылық тәуекелдердің жай-күйі туралы ақпаратты ашып, тәуекелдерді басқару туралы есептерді қалыптастырады.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Қазатомөнеркәсіп өз қызметінде тұрақты даму саласындағы тәуекелдер мен мүмкіндіктерді ескеруге және тұрақты дамуға байланысты оларды ескере отырып, салмақталған және этикалық шешімдер қабылдауға ұмтылады. Компания әлеуметтік жауапты инвесторлардың, тұрақты даму тұжырымдамасын ілгерілетуге қатысатын қоғамдастықтардың және басқа да мүдделі тараптардың үміттерін қанағаттандыру үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін біртіндеп жақсартады және оны ESG мәселелерімен және климаттың өзгеруі жөніндегі күн тәртібімен байланыстырады.

Тұрақты даму саласындағы тәуекелдер

Тәуекелге ұшыраған ESG аймағы Тәуекел Әсері Ықтималдығы
Әлеуметтік шиеленістің өсуі
 • Жұмыскерлердің еңбек жағдайларына қанағаттанбауы
 • Жұмыскерлердің еңбекақы төлеуге қанағаттанбауы
 • Қоғамның ЕТҰ орналасқан жерлеріндегі елді мекендер тұрғындарының әлеуметтік инфрақұрылымға қанағаттанбауы
 • Тиімсіз ішкі коммуникациялар
 • Тиімсіз сыртқы коммуникациялар
 • Қоғам кәсіпорындары тобының қызметі туралы БАҚ-тағы теріс ақпарат
Стратегиялық тәуекелдер 3 3
Комплаенс тәуекел (ішкі немесе сыртқы реттеушілік талаптарына/нормаларына сәйкессіздік)
 • Инсайдерлік ақпарат негізінде Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау
 • Листингтік және заңнамалық нормаларды сақтамау
 • Ішкі (корпоративтік) алаяқтық, парақорлық, сыбайлас жемқорлық (сатып алумен, адам ресурстарын басқарумен, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылмен, сыйлықтармен және өкілдік шығыстармен, қайырымдылықпен және өзге де қызмет түрлерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері)
 • Жедел желі бойынша жүгінулерді басқару бойынша рәсімдердің тиісінше орындалмауы
Операциялық тәуекелдер 2 3
Өндірістік жарақаттанушылық
 • Қызметкерлердің қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарды сақтамауы
 • Өндірістік қызметкерлердің жеткіліксіз біліктілігі
 • Өндірістік қауіпсіздік мәдениетінің төмен деңгейі
 • Жұмыс берушінің еңбекті дұрыс ұйымдастырмауы
Операциялық тәуекелдер 4 5
Ақпараттық қауіпсіздікті төмендету
 • Ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен нормаларын сақтамау
 • Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы персоналдың жеткіліксіз хабардар болуы және/немесе біліктілігі (адами фактор, немқұрайлылық, ұқыпсыздық)
 • Мақсатты кибершабуыл (мақсатты кибершабуыл)
 • АҚ инциденттерін есепке алу, мониторингілеу, ден қою және басқару жүйесінің болмауы
 • Ғаламдық Интернет желісіне қолжетімділік бойынша бақылаудың болмауы
 • АҚ қамтамасыз ету жүйелерінде осалдықтың болуы
 • Артықшылықты пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылаудың және талдаудың болмауы
 • Компанияның АЖ-да кіруді басқарудың және пайдаланушыларды бақылаудың орталықтандырылған жүйесінің болмауы
Операциялық тәуекелдер 3 3
Экологиялық тәуекелдер
 • Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттерінің асып кетуі (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар)
 • Өндіріс қалдықтарын санкцияланған / санкцияланбаған орналастыру
 • Күкірт қышқылының бетіне төгілуі
 • Жасыл саясат қағидаттарына негізделген қоғам мен саяси партиялар тарапынан жоғары назар аудару
 • Санитариялық-қорғаныс аймақтарында радиациялық фонның белгіленген деңгейден асып кетуі
 • Экологиялық заңнаманы қатаңдату
Операциялық тәуекелдер 2 3
Пандемия қаупі
 • Коронавирустық пандемияның таралуы
Операциялық тәуекелдер 4 5

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Компаниядағы ішкі бақылау жүйесі қаржылық және басқарушылық есептілікті қалыптастыруды, заңнама мен ішкі құжаттар талаптарын сақтауды, сондай-ақ операциялық қызмет шеңберінде процестердің нәтижелілігін арттыруды қоса алғанда, қызметтің үш негізгі саласы бойынша тәуекелдердің алдын алуға бағытталған.

Ішкі бақылау жүйесі COSO «Ішкі бақылау – интеграцияланған моделі» үлгісіне сәйкес құрылған, өзара тәуелді бестіктен құралады:

2021 жылы Компанияда орта мерзімді кезеңге арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»82, 83 АҚ-дағы ішкі бақылау жүйесін дамытудың негізгі ниеттері мен бағыттарын айқындайтын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі бақылау жүйесі жөніндегі саясат әзірленді.

Ішкі бақылау жүйесі аясында Компания тұрақты негізде іс-шараларды іске асырады:

SAP Governance, Risk and Compliance, Access Control (SAP GRC AC) аясында өкілеттіктерді бөлу қағидаттарын (SoD) енгізу және қолдау бөлігінде SoD үйлестіру процесінің бизнес-иесі болып Тәуекел-менеджмент департаменті айқындалды. 2021 жылы кеңесшілердің қатысуымен өкілеттіктерді бөлу қағидалары әзірленді және Корпоративтік орталық пен «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС-де сатып алу процесі үшін SAP GRC AC шешімдері бейімделді. Жұмыс 2022-2023 жылдары жалғасатын болады.

Қаржылық есептілік деректерінің дәйектілігін растау үшін жүргізілетін Компанияда қаржылық есептілікті дайындау процестері бойынша ішкі бақылау рәсімдерін жетілдіру мақсатында 2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да қаржылық есептілікті дайындау процесінің дизайнын бағалауды жүргізу, операциялық тиімділігін тестілеу, елеулі кемшіліктерін/бақылау рәсімдерінің болмауын айқындау және құжаттау бойынша әдістеме әзірленді.

Әдістемеге сәйкес қаржылық есептілікті дайындауға қатысатын құрылымдық бөлімшелер тәуекелдер матрицалары мен процестерді бақылауды өзектендірді. Компанияның тәуекел-менеджмент департаменті тәуекелдер мен бақылау матрицасындағы бақылаулар сипаттамасын жаңартты және бақылаулар дизайнының тиімділігін бағалауды жүргізді. Бақылау дизайнының тиімділігін бағалау бақылау рәсімдері қаржылық есептілікті дайындау кезінде тәуекелдерді азайту мақсатында тиісті түрде жобаланғанын және іске асырылғанын және тиісті тәуекелдерге жеткілікті екенін көрсетті.

Ішкі бақылау жүйесі аясында Компания тұрақты негізде іс-шараларды іске асырады:

Ішкі аудит

Компанияда тәуелсіз Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) жұмыс істейді, ол тікелей Директорлар кеңесіне бағынады. Директорлар кеңесі ІАҚ құрамын, жұмыскерлерге сыйақы мөлшерін айқындайды, ішкі аудит саясаты мен рәсімдерін, сондай-ақ жылдық аудиторлық жоспар мен бюджетті бекітеді.

2021 жылдың негізгі нәтижелері:

Сыртқы аудит

GRI 102-56

2019 жылы акционерлердің Жалпы жиналысының кезектен тыс отырысында «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС Компанияның аудиторы ретінде таңдалды. 2020, 2021 және 2022 жылдардағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттары бойынша шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептіліктердің аудиті бойынша қызметтер үшін сыйақы ҚҚС-ты есепке ала отырып, 908 005 400 (тоғыз жүз сегіз миллион бес мың төрт жүз) теңгені құрайд.

000
теңгені
ТОПТЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ
ТӨЛЕУДІҢ ЖАЛПЫ МӨЛШЕРІ 2021 ЖЫЛЫ

Аудитор 2021 жылғы қаржылық есептіліктің дұрыстығын растады.

Акционерлермен өзара іс-қимыл

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

Қазатомөнеркәсіптің шығарылған акцияларының жалпы саны (жаһандық депозитарлық қолхаттарды (ЖДҚ) қоса алғанда) 259 356 608 дананы құрайды және қазіргі уақытта еркін айналымдағы акциялардың/ ЖДҚ үлесі – 25%, яғни 64 839 152 дана. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ акцияларының үлесі – 75%, яғни 194 517 456 дана.

Шығарылған акциялар мен айналымдағы акциялардың үлесі

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ акциялар үлесі

Акциялар үлесі/еркін
айналымдағы ЖДҚ

АКЦИЯЛАР ЛИСТИНГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жоспары шеңберінде 2018-2020 жылдары AIX биржасында (акциялар және жаһандық депозитарлық қолхаттары) және Лондон қор биржасында (жаһандық депозитарлық қолхаттары) қосарланған листингпен жария орналастыру жолымен Компания акциялары пакетінің 25%-ін кезең-кезеңімен иеліктен шығару жүргізілді.

Осындай орналастыру нәтижесінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мажоритарлық акционерінің Компанияның жарғылық капиталындағы үлесі 75% құрайды.

Бағалы қағаздар листингі туралы деректер

Құралдар Валюта ISIN AIX LSE KASE
Жай акциялар Теңге KZ1C00001619 KAP
Жаһандық депозитарлық қолхаттар АҚШ доллары US63253R2013 KAP.Y KAP
Облигациялар Теңге ISIN KZ2C00006153 - KZAPb2

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компанияның оң имиджін және іскерлік беделін қалыптастыру, сондай-ақ сыртқы және ішкі коммуникацияларды жолға қою арқылы стейкхолдерлерді Қоғам қызметі туралы хабардар ету бойынша жүйелі жұмыс жүргізеді.

Қазатомөнеркәсіпте ақпаратты ашу жөніндегі Кеңес жұмыс істейді, ақпаратты ашу жөніндегі Саясат пен қағидалар, Қоғамның коммуникациялық тәуекелдері және басқа да ішкі нормативтік құжаттар қабылданды.

Саясатты іске асыру кезінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ негіз қалаушы қағидаттарды басшылыққа алады:

2021 жылы Компания:

АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ РЕСМИ АРНАЛАРЫ

Корпоративтік құқықтарды іске асыруды, сондай-ақ акционерлермен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында Компанияда коммуникацияның бірнеше арналарының жұмысы қамтамасыз етіледі:

Корпоративтік әдеп және комплаенс

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бизнес жүргізудің жоғары кәсіби және әдеп стандарттарын қамтамасыз етудің және қызметтің ашықтығын арттырудың маңыздылығын сезінеді. Компания сыбайлас жемқорлықты кез келген нысанда және көріністерде қабылдамау позициясын – «нөлдік толеранттық» қағидатын ұстанады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу Компанияның басым міндеттерінің бірі. Сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттер бизнестің дамуына кедергі келтіреді, сондықтан Қазатомөнеркәсіп мұндай бұзушылықтарға жол бермеуге тырысады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-рәсімдерді реттейтін негізгі құжаттар:

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттарын, мақсаттары мен қағидаттарын белгілейтін негізгі құжат болып табылады.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қағидаттар бекітілді, оларға сәйкес стратегия құрылады. Осы қағидаттарды сақтау Компанияның қазіргі уақытта тиімді жұмыс істеуіне ғана емес, болашақта оның тұрақты дамуына да кепілдік береді.

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы ісқимылдың негізгі қағидаттары:
GRI 205-2
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыскерлерінің 100% і сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясатпен танысты және онда бекітілген қағидаттар мен талаптардың сақталуын тұрақты негізде растайды.

БИЗНЕС ӘДЕБІ ЖӘНЕ БИЗНЕСТІ ЖҮРГІЗУ

Компания жұмыскерлерінің ұжымда, іскер серіктестермен, акционерлермен, мемлекеттік органдармен және басқа да мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату кезіндегі мінез-құлқының жалпы қағидаттары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Әдеп кодексі және комплаенсте бекітілген.

GRI 102-16

Кодекстің негізі – Топтың корпоративтік мәдениетінің негізі болып табылатын, жұмыскерлердің көзқарастары мен іс-әрекеттерінің бірлігін қалыптастыратын, Компанияның мақсаттарына тиімді қол жеткізуге ықпал ететін Компанияның корпоративтік құндылықтары жүйесі.

Компанияның корпоративтік құндылықтары:

Әдеп Кодексі мен комплаенс нормаларын сақтау атқаратын лауазымына қарамастан, Компанияның барлық қызметкерлерінің міндеті. Сонымен қатар, осы Кодекстің нормалары басшылыққа және Компаниямен байланысты үшінші тұлғаларға міндетті. Компанияның барлық жұмыскерлері жұмысқа қабылдау кезінде, сондай-ақ Кодекстің ережелеріне өзгерістер енгізу кезінде Әдеп Кодексімен және комплаенспен танысудан өтеді.

2021 жылдан бастап Топтың барлық компанияларында жеткізушінің Әдеп Кодексі (сатып алудың үлгілік шартына қосымша түрінде) енгізілді, ол «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тобының этикалық қағидаттарын түсіндіреді және жеткізушілерді оларды ұстануға міндеттейді.
Жеткізушілер мен Мердігерлер мынадай қағидаттарды сақтауға тиіс:

Компания осылайша этикалық құндылықтарды ілгері жылжытады және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да ғана емес, жеткізушілерде де күнделікті қызметке этикалық нормалардың таралуы мен енгізілуіне ықпал етеді.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОҚЫТУ

Жұмыскерлердің комплаенс саласындағы хабардарлығын арттыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамадағы соңғы өзгерістер туралы хабардар ету үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту тұрақты түрде жүргізіледі. 2021 жылы Компания және ЕТҰ жұмыскерлері үшін комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 8 түсіндіру іс-шарасы өткізілді. Соның ішінде, Компания басшылығы мен ЕТҰ Бас директорларының қатысуымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға арналған өндірістік кеңес өткізілді.

2021 жылдың қыркүйегінде Топтың әрбір компаниясында қызметкерлер арасында әдеп қағидалары бойынша жыл сайынғы тестілеу өткізілді. Алынған жауаптар нашар немесе жеткіліксіз түсіну тақырыптарын анықтау үшін талданады, содан кейін келесі жылға арналған оқу іс-шараларының кестесі жасалады.

Комплаенс мәселелерін түсіндіре отырып, QazatomNews корпоративтік журналында тұрақты айдар жүргізіледі.

КЕРІ БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

GRI 102-17

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да сыбайлас жемқорлық және алаяқтық, Әдеп Кодексі мен комплаенс ережелерін бұзу және Топтың қызмет саласына қатысты заңнаманы өзге де сақтамаумен байланысты мәселелер бойынша Компания жұмыскерлері мен үшінші тұлғалардың өтініштерін қабылдауға арналған «Жедел желі» жұмыс істейді.

Анықталған бұзушылықтар туралы келесі тәсілдермен хабарласуға болады:

Телефон:

8 800 080 4747

Сайттағы нысанды толтыру:

https://sk-hotline.kz

Электрондық мекенжайға жазу:

mail@Kazatomprom-hotline.kz


2021 жылы «Жедел желіге» 55 хабарлама келіп түсті. Барлығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес мерзімде қаралды.

Хабарлама тақырыбы, %

Тақырып 2020 2021
Сатып алу 49 25
Кадрлық мәселелер 38 53
Өзгелер 13 22

ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Омбудсмен институты жұмыс істейді. Оның негізгі міндеттері Кодекстің ережелері бойынша консультациялар өткізуге, Кодекстің ережелерін бұзу дауларын қарауға бастамашылық етуге және оларды реттеуге қатысуға, сондай-ақ Компания жұмыскерлерінің іскерлік әдеп қағидаттарын сақтауға бағытталған.

Әрбір жұмыскер Омбудсменге арнайы байланыс арналары: сенім телефоны, ЕТҰ-дағы ішкі коммуникациялар арналары, Whatsapp мобильді қосымшасы, Омбудсменнің e-mail арқылы жүгіне алады.

Омбудсмен 2021 жылы 23 өтінішті қарады. Барлық өтініштер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралды.

Өтініштердің тақырыптары, саны

Тақырыптар 2021
Кемсітушілік 3
Жалақы 4
Жұмыскерлердің еңбек құқықтары 9
Әдеп бұзу 2
Тамақтандыру сапасының төмендігі 3
Өзгелер 2
GRI 412-1

2021 жылдың екінші жартыжылдығында омбудсмен қызметі ЕТҰ жұмыскерлері арасында жыл сайынғы жасырын сауалнама жүргізді. Сауалнама үш негізгі блок бойынша құрылған: білім диагностикасы және Әдеп Кодексі мен комплаенс нормалары, ұжымдағы моральдық-әдептік ахуалдың жай-күйі және жұмыстағы жанжалды жағдайларды реттеу мүмкіндігі туралы хабардар болу.

Анонимді сауалнама жұмыскерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкіндігі туралы хабардар болу деңгейін анықтауға, ұжымдағы алаңдаушылықтың жағдайын анықтауға, кемсітушілік көріністерін және менеджерлермен қарым-қатынастағы проблемаларды анықтауға мүмкіндік берді. «Қазтомпром «ҰАК» АҚ-дағы респонденттердің 72,34%-і әріптестерімен қарым-қатынасы өзара сыйластыққа негізделген, ал Компания басшылығы қызметкерлермен өзін дұрыс ұстайды деп есептейді.

Респонденттердің 86,52% Омбудсменнің өтініштерді қарау кезінде тәуелсіздік және бейтараптық қағидаттарына сәйкес әрекет ететініне сенімді. Бұл ретте сұралғандардың 92,88%-і әріптестерінің немесе басшыларының әдепсіз іс-әрекеті жағдайында «Жедел желіге» жүгіну мүмкіндігі туралы біледі.

ОМБУДСМЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН ІШКІ КОММУНИКАЦИЯЛАР

2021 жылғы наурызда ЕТҰ омбудсмендері үшін келіссөздер жүргізу саласындағы халықаралық тәжірибелерді оқыту мақсатында «Келіссөз жүргізуші. Өндірістік кәсіпорындардағы келіссөздер» тақырыбына мастер-класс ұйымдастырылды. Мастер-класс барысында еңбек ұжымдарындағы жанжалдарға қатысты түрлі кейстер қарастырылды, сондай-ақ митингіге қатысушы және агрессивті ниеттегі жұмыскерлермен қалай келіссөздер жүргізу туралы нұсқаулықтар ұсынылды.

2021 жылғы мамырда медиация бойынша оқыту жүргізілді, оның барысында омбудсмендер медиатордың өз дағдыларын, конфликтология саласындағы білімдерін жетілдірді, оларды одан әрі жұмыста қолдана алады.

МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН БАСҚАРУ

GRI 102-25

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Әдеп Кодексі мен комплаенсінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, жұмыскерлердің ол туралы міндетті түрде ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен хабарлау міндеті көзделген.

Ықтимал немесе нақты мүдделер қақтығысының барлық жағдайлары мұқият талданады, мүдделер қақтығысынан туындайтын тәуекелдерді азайту бойынша шаралар жасалады.

Сондай-ақ, Компанияда корпоративтік Жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын реттеу жөніндегі ереже қолданылады, онда корпоративтік қақтығыстардың, мүдделер қақтығысының туындау себептері, алдын алу рәсімдері айқындалады, сондай-ақ Компания органдарының оларды реттеу жөніндегі іс-шаралар шеңберіндегі қызметі регламенттеледі.

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ДЕМЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТ

Компанияның мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілі парақорлықтың немесе сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандарын жоққа шығарады және жеке субъектілермен өзара қарым-қатынасқа да, мемлекеттік органдармен жұмысқа да қатысты.

GRI 415-1

Әдеп кодексіне және комплаенске сәйкес Қазатомөнеркәсіп саяси партиялардың, ұйымдардың немесе олардың өкілдерінің пайдасына төлемдерді жүзеге асырмайды және саяси қызметке қатыспайды. Жұмыскерлерге саяси партияларға жеке түрде көмек көрсетуге немесе жарналар салуға тыйым салынбайды.

«Сыйлықтар мен брендтелген кәдесыйларды сыйға тарту және алу туралы» Ережеге, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңдарына сәйкес шешім қабылдауға ықпал ету мақсатында Компанияның жұмысында материалдық құндылықтарды, өнімдерді, қызметтерді, пайданы алу мен ұсынуға жол берілмейді.

Қазатомөнеркәсіп қайырымдылық қызметін конкурстық негізде іріктеу арқылы әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыратын «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры арқылы жүзеге асырады.