КОМПАНИЯ НӘТИЖЕЛЕРІ

2021 жылғы негізгі көрсеткіштер

1
Қазатомөнеркәсіптің уран өндіру және сату көлемі бойынша әлемдегі орны
KZ RU EN
Өндірістік көрсеткіштер

Қазатомөнеркәсіптің табиғи уран өндірудің әлемдік нарығындағы үлесі (өндірістегі тиісті үлес негізінде), %
Бериллий өнімін өндіру көлемі, тонна BeҚазатомөнеркәсіптің уран өндіру көлемі
(қатысу үлесіне тепе-тең), тонна
Тантал өнімдерін өндіру көлемі, тонна TaНиобий өнімін өндіру көлемі, тонна Nb
Отын таблеткаларын өндіру көлемі, тонна

Қаржылық көрсеткіштер

Топтың түсімі, млрд теңге

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары
(100% негізде)1, млрд теңге


Операциялық пайда, млрд теңге
Акцияға пайда, теңге/акция2


Таза пайда, млрд теңге
Акцияға түзетілген пайда, теңге/акция3


Таза қарыз / түзетілген EBITDA
Төленген дивидендтер, млрд теңге

Қызметкерлер және әлеуметтік сала

Холдинг бойынша персонал саны 100%, адам
Қызметкерлердің жалпы санындағы әйелдер үлесі, %


Қатысу өңірлерін әлеуметтік-экономикалық дамытуға арналған
бюджетке трансферттер, млн теңге

Еңбекті қорғау

LTIFR (1 млн адам-сағатқа)

Қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер және Near-Miss туралы
есеп беру


Жазатайым оқиғалар саны
Жазатайым оқиғалар кезінде қаза тапқандар саны

Қоршаған ортаны қорғау және энергия тұтыну

Жалпы энергия тұтыну (жылу және электр энергиясы),
мың ГДж
Алынатын судың жалпы саны, мың м3Парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі, Т СО2-экв.